• RSS
  • Wersja tekstowa
09.11.2015 Artykuł archiwalny

Polsko-holenderskie seminarium we Wrocławiu

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 5 i 6 listopada 2015 r. odbyło się międzynarodowe seminarium eksperckie, poświęcone problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, legalności zatrudnienia oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele organów nadzoru i kontroli warunków pracy oraz urzędów właściwych w sprawach zabezpieczenia społecznego Holandii i Polski, holenderskich instytucji sprawujących nadzór nad działaniem agencji zatrudnienia oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

 

wwwDSC6250
 

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące polsko-holenderskiej kooperacji, realizowanej w oparciu o zawarte w grudniu 2013 r. Porozumienie o współpracy bilateralnej między Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów. Celem sesji plenarnych i zajęć warsztatowych było wypracowanie rekomendacji dla usprawnienia wymiany informacji między organami inspekcji pracy obu krajów. Wskazano na konieczność podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony przed nadużyciami, popełnianymi na szkodę pracowników delegowanych oraz pracowników migrujących z Polski do Holandii.

 

wwwDSC6265
 

Nadzór merytoryczny nad spotkaniem sprawował Departament Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, pełniący funkcję tzw. instytucji łącznikowej.