• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2015 Artykuł archiwalny

O zagrożeniach w budownictwie na forum ROP

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 13 listopada 2015 r w siedzibie Sejmu. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik.

 

wwwIMG8458
 

Stwierdził, że mają one charakter długofalowych i stałych zadań kontrolno-prewencyjnych. Z danych PIP wynika, że corocznie w grupie poszkodowanych na terenie budowy zwiększa się udział osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Zmiany w strukturze form zatrudniania w budownictwie skutkują u nowo przyjmowanych do pracy niskim poziomem wiedzy o bhp i ogólnej świadomości zagrożeń występujących podczas wykonywania robót budowlanych. Ma to odbicie w statystykach wypadkowości.

Szczególnie duże ryzyko utraty życia lub zdrowia występuje przy pracach związanych z użytkowaniem rusztowań i na wysokości. Rośnie corocznie liczba krótkich kontroli na budowach, na których  stwierdzono bezpośrednie  zagrożenia  dla życia lub zdrowia osób pracujących. Są one powtarzane na kolejnych kondygnacjach lub kolejnych odcinkach robót liniowych, aż do wyeliminowania tego rodzaju stanów.

 

wwwIMG8466
 

Krzysztof Kowalik podkreślił wysoką skuteczność takich działań. W ciągu trzech kwartałów br. wydaniem decyzji w trybie natychmiastowej wykonalności oraz postępowaniem mandatowym zakończyło się ponad 70 proc. krótkich kontroli interwencyjnych i 15 proc. kontroli sprawdzających. Oznacza to, że w zdecydowanej większości pierwsze kontrole odniosły oczekiwany skutek. Natomiast stwierdzane w czasie kolejnych kontroli ponownie rażące naruszenia przepisów bhp skutkowały sankcjami karnymi oraz wnioskowaniem do ZUS o podwyższenie składki ubezpieczenia wypadkowego o 100 proc.

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP mówił również o pozakontrolnych działaniach PIP w sektorze budowlanym, które szerzej scharakteryzował Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy wysoko ocenili informację Państwowej Inspekcji Pracy. Zwrócili uwagę na konieczność poprawy edukacji pracowników budowlanych w zakresie bhp.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Małgorzata Hofman, zastępca głównego inspektora pracy.