• RSS
  • Wersja tekstowa
15.11.2015 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

„Rekrutacja i szkolenie inspektorów pracy: inicjatywa działań na szczeblu Unii Europejskiej” – to temat konferencji zorganizowanej podczas 69. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 12 i 13 listopada 2015 r. w Luksemburgu. W obradach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy: Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

 

wwwFamily-picture-12-11-2015
 

Jednym z tematów konferencji było omówienie możliwości ustalenia jednolitych wymogów szkoleniowych dla kadr inspektorskich na szczeblu unijnym. Mówiono także o realizacji wspólnych inicjatyw doskonalących kompetencje inspektorów w jednym z ośrodków szkolenia, którymi dysponują inspekcje pracy Polski, Francji, Hiszpanii i Rumunii.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie Mariana Szyszko, dotyczące podejścia Państwowej Inspekcji Pracy do zagadnienia rekrutacji kadr inspekcyjnych w Polsce. Ponadto, w trakcie konferencji przedstawiciele PIP prowadzili stoisko wystawiennicze Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, gdzie zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe informacje i materiały promocyjne dotyczące działalności dydaktycznej OS PIP.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne Komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań. Omówiono m.in. stan przygotowań do realizacji przyszłorocznej kampanii SLIC dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracowników agencji pracy tymczasowej. Polskim akcentem obrad było przyjęcie „Przewodnika dla inspektorów pracy w zakresie wspierania kultury bhp w małych przedsiębiorstwach”, opracowanego przez grupę roboczą SLIC pod przewodnictwem Michała Wyszkowskiego, starszego inspektora pracy - specjalisty w OIP Poznań.

Kolejne, 70. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy ma się odbyć 16 i 17 maja 2016 roku w Amsterdamie, a tematem konferencji organizowanej w ramach dnia tematycznego będzie „Prewencja narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia”.