• RSS
  • Wersja tekstowa
22.11.2015 Artykuł archiwalny

Inspekcja nagradza śląskich pracodawców

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 18 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Podczas uroczystości ogłoszono rozstrzygnięcie etapu regionalnego XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”. Gościem honorowym była Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy.

 

wwwKatowice2
 

W czasie gali uhonorowano także laureatów tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” oraz przyznano tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.

- Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat konsekwentnie rozwija i doskonali działania prewencyjno-promocyjne wspierające przedsiębiorców w procesie podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy – powiedziała Iwona Hickiewicz.

W roku 2015 do konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” przystąpiło na terenie województwa śląskiego siedemnastu pracodawców.

W kategorii pracodawców zatrudniających do 50  pracowników laureatem został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie. Firma APERAM STEINLESS SERVICES & SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich wygrała wśród pracodawców zatrudniających od 51 do 250 osób. Wśród największych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250  pracowników pierwsze miejsce zajęła Spółka Akcyjna ROSOMAK z Siemianowic Śląskich.

Tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” na terenie województwa śląskiego w 2015 r. zajął Krystian Włosek, zakładowy społeczny inspektor pracy w Spółce Akcyjnej ROSOMAK z Siemianowic Śląskich.

W uroczystości uczestniczyła także Małgorzata Hofman – zastępca głównego inspektora pracy oraz Beata Marynowska – okręgowy inspektor pracy w Katowicach.

 

wwwKatowice