• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2015 Artykuł archiwalny

Wręczono doroczne nagrody pracodawcom

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

www0040
 

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że są oni kontynuatorami idei, którym wierna była patronka nagrody. Godna i bezpieczna praca jako wartości nadrzędne w stosunkach pracy były jej, podobnie jak nagrodzonym, szczególnie bliskie.

Zwracając się do tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że już poprzez udział w tak szlachetnej rywalizacji udowodnili, iż zdrowie i życie pracowników jest dla nich wartością, o którą warto zabiegać. Przyznane im statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” są dowodem na potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki bezpieczeństwa pracy, dowodem, że wybrali najlepszą strategię rozwoju firmy związaną z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że wręczane podczas gali nagrody będą dla honorowanych nimi osób inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz bezpieczeństwa pracy i umacniania godności ludzkiej pracy.

 

www0035
 

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy laureatom dziękował społeczny doradca prezydenta RP Zdzisław Sokal. Stwierdził, że dają oni dobry przykład jak należy postępować z pracownikami i organizować pracę, która prowadzi do sukcesu firmy i daje zadowolenie zatrudnionym. Przedstawiciel prezydenta podkreślił, że mamy czym się szczycić. Polskie przedsiębiorstwa poprzez tworzenie odpowiednich warunków pracy i wytwarzanie produktów o wysokiej jakości są w stanie konkurować na rynku z potęgami przemysłowymi. Życzył wyróżnionym dalszych sukcesów.

Za pośrednictwem listu skierowanego do Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, gratulacje laureatom przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. List odczytał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn. Marszałek skierował słowa podziękowania do osób, dla których troska o dobre warunki pracy jest priorytetem, zaś bezpieczeństwo sprawą najważniejszą. Postawę pracodawców nagrodzonych w konkursie PIP określił jako wzór do upowszechnienia i doskonały dowód na to, że pomyślność firmy zależy również od przestrzegania prawa pracy.

Do uczestników uroczystości zwrócił się sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W imieniu minister Elżbiety Rafalskiej złożył gratulacje laureatom, którzy sukces ekonomiczny swoich firm wiążą z zapewnieniem w nich najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i tym samym wspierają inspekcję pracy w misji zapewnienia przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.

Gratulacje wyróżnionym złożyła także przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Powiedziała, że przesłanie, jakie niesie Nagroda imienia Haliny Krahelskiej, wskazuje na wartości nieprzemijające, takie jak upodmiotowienie ludzkiej pracy, czynienie jej bezpieczną i godną. Odnosi się ono również do konkursu dla pracodawców tworzących bezpieczne miejsca pracy. Działania jego laureatów wypływają bowiem z głębokiego szacunku dla człowieka, wartości jego pracy i troski o jego bezpieczeństwo.

Przewodnicząca ROP wyraziła uznanie organizatorowi konkursu dla pracodawców – Państwowej Inspekcji Pracy - za dotarcie z jego przesłaniem do szerokich kręgów polskiego biznesu i tym samym szerzenie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju.

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) została przyznana: prof. dr. hab. Zbigniewowi Hajnowi, Józefowi Koczwarze, Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej, Markowi Nościuszowi, Andrzejowi Otrębie, Karolowi Pufalowi, Wincentemu Szarmachowi, dr n. med. Urszuli Sztuce-Polińskiej, Mariuszowi Tylowi i dr. Józefowi Witczakowi. Nagrodę wręczali: Iwona Hickiewicz i Stanisław Szwed.

 

www0090
 

Główna inspektor pracy w towarzystwie doradcy prezydenta wręczyła także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (>>> tutaj szczegóły).

 

www0145
 

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Altra Volta.