• RSS
  • Wersja tekstowa
03.12.2015 Artykuł archiwalny

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie

W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego 2 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja „Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy”, zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. W jej trakcie podsumowane zostały działania inspekcji podejmowane w celu ograniczenia stresu w miejscu pracy, a zaproszeni goście przedstawili dobre praktyki i metody ograniczenia skutków zagrożeń psychofizycznych pracowników.

 

wwwIMG8481
 

Otwierający konferencję Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP podkreślał, że inspekcja pracy dostrzega problemy wynikające z zagrożeń psychofizycznych, na jakie są narażeni pracownicy w miejscu pracy. Realizuje długofalowy program prewencyjny, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. Szczegóły przedstawiła Marta Bem, radca w Departamencie Prewencji i Promocji GIP. Głównym narzędziem informacyjnym dotyczącym kampanii jest strona internetowa www.streswpracy.pl. W przyjazny sposób pozwala pracodawcom i pracownikom zapoznać się z problematyką stresu w pracy i metodami jego zwalczania. Zainteresowani dzięki ankiecie mogą szybko sprawdzić, w jakim stopniu są narażeni na stres w swoim miejscu pracy. Strona jest na bieżąco aktualizowana i sukcesywnie pojawiają się na niej interesujące materiały dotyczące ograniczania negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych.

 

wwwIMG8500
 

W ramach kampanii pracodawcy mogą skorzystać z programu którego celem jest obniżenie poziomu stresu w ich zakładach. Program składa się z kilku etapów. W pierwszym dokonywana jest ocena stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie. Po niej pracodawca otrzymuje raport zawierający analizę sytuacji w zakładzie oraz dobre praktyki mające na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy.

Kolejny etap polega na podjęciu działań prewencyjnych m.in. szkoleń dla załogi z zakresu radzenia sobie ze stresem czy przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu. Ostatnim etapem programu jest ponowna ocena stresogenności cech pracy.

Uzupełnieniem działań PIP są liczne publikacje informacyjne i poradnicze. Anna Kucharska z OIP w Lublinie zaprezentowała jedno z takich wydawnictw – „Zagrożenia psychospołeczne Poradnik dla pracodawców”. Z kolei Joanna Konczanin, psycholog i trener przedstawiła inne wydawnictwo „Sposoby na stres. Poradnik dla Pracownika”. Przy okazji zaprezentowała kilka prostych sposobów na odstresowanie.

 

wwwIMG8518
 

W czasie konferencji eksperci przedstawili metody dzięki, którym pracownicy mogą zadbać o swój stan psychofizyczny. Tomasz Zalas doradca szkoleniowy z Instytutu Psychoimmunoliogii IPSI omówił antystresową metodę 8xo, a Ewa Nowak - Koprowicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie podpowiadała, jak pokonać stres w codziennym życiu.

Dr Dorota Merecz-Kot z Instytutu Medycyny pracy im prof. Nofera przedstawiła negatywne skutki molestowania seksualnego i mobbingu w miejscu pracy. Zofia Mockałło z CIOP-PIB przedstawiła wyniki swoich badań poświeconych wpływowi przywództwa na dobrostan pracowników. Wynika z nich, że działania przełożonych bezpośrednio przekładają się na poziom stresu wśród podwładnych.

Cennym uzupełnieniem konferencji były praktyczne przykłady działań antystresowych podejmowanych przez konkretnych pracodawców. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentował Grzegorz Strauch, dyrektor Departamentu Kadr Urzędu Dozoru Technicznego i Krzysztof Olewnik z-ca dyrektora ds. Wynagrodzeń, Świadczeń i Relacji Pracowniczych w EDF Polska S.A.