• RSS
  • Wersja tekstowa
11.12.2015 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu u związkowców

Na zaproszenie przewodniczącego Jana Guza główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz z zastępcami Małgorzatą Hofman i Leszkiem Zającem oraz grupą bliskich współpracowników gościli 9 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.

 

wwwIMG8744
 

Rozmawiano o problemach związanych z przestrzeganiem praworządności w stosunkach pracy, zgłaszanych przez organizacje związkowe. Członkowie kierownictwa GIP odnieśli się do poszczególnych wypowiedzi członków Rady i odpowiadali na pytania.

Obie strony pozytywnie oceniły wzajemną współpracę, zarówno na szczeblu terenowym jak i centralnym.

 

wwwIMG8734
 

Rada OPZZ przedyskutowała i przyjęła „Wnioski w sprawie oceny sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2014 oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze ochrony pracy”.

W przyjętym dokumencie Rada OPZZ zwraca uwagę m.in. na dużą skalę zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę, brak znaczącej poprawy w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, utrzymujące się nieprawidłowości w sferze wypłaty wynagrodzenia za pracę i podkreśla konieczność wzmożenia działalności kontrolno-prewencyjnej PIP w odniesieniu do tych zagadnień.

Wskazuje na nowe zjawisko, jakim jest w coraz większym stopniu postrzeganie Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji kontrolnej, ale posiadającej niewystarczające środki prawne w stosunku do skali i wagi naruszeń przez pracodawców przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. W tym kontekście postuluje wzmocnienie uprawnień PIP w celu zwiększenia jej skuteczności i efektywności, jak też znacznego i corocznego wzrostu jej finansowania. Rada zapowiada, że OPZZ będzie wnioskować o podjęcie dyskusji na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego.