• RSS
  • Wersja tekstowa
22.09.2016 Artykuł archiwalny

Wyniki kontroli pracy w handlu w święta

Podczas spotkania z dziennikarzami 21 września 2016 r. w Warszawie główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił wyniki kontroli przestrzegania zakazu pracy w placówkach handlowych w święta, przeprowadzonych przez inspektorów pracy 15 sierpnia.

 

wwwIMG0232
 

W przypadających tego dnia Święcie Wniebowzięcia NMP i Święcie Wojska Polskiego Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła 1176 małych sklepów i 291 placówek wielkopowierzchniowych. Nie wszystkie kontrole zakończono, m.in. ze względu na nieobecność właścicieli sklepów, a także przypadki utrudniania czynności kontrolnych. Zaprezentowane wyniki dotyczyły 580 placówek handlowych - 26 wielkopowierzchniowych i 554 mniejszych sklepów, w których do 5 września inspektorzy zakończyli czynności kontrolne.

 

wwwIMG0199
 

Spośród placówek wielkopowierzchniowych złamanie zakazu pracy ujawniono w 3 sklepach. Jeden należał do sieci franczyzowej. Pracownik świadczył w nim pracę polegającą na sprzedaży towarów. Dwa przypadki dotyczyły międzynarodowej sieci hiper i supermarketów. Pracę wykonywało tam 3 pracowników ochrony wewnętrznej zatrudnionych przez sieć.

 

wwwIMG0216
 

Wśród skontrolowanych małych sklepów przepisy o zakazie pracy 15 sierpnia złamał co piąty. Inspektorzy pracy stwierdzili w tych placówkach handlowych wykonywanie pracy przez pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które zawarte zostały w warunkach właściwych dla stosunku pracy.

Kontrola wykazała również naruszenia prawa w zakresie przestrzegania innych przepisów prawa pracy. 181 pracowników nie zostało poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim, 223 osoby nie były przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 8 osób świadczyło pracę bez zawarcia umowy, czyli na czarno.

Inspektorzy pracy ujawnili w sumie 485 wykroczeń przeciw prawom pracownika. 111 osób zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę ponad 120 tys. złotych. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wobec 95 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w formie ostrzeżenia lub pouczenia.

Szef PIP zapowiedział, że jeszcze w tym roku inspektorzy przeprowadzą kolejne kontrole w święta.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin oraz rzecznik głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska.