• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2016 Artykuł archiwalny

Ze związkowcami o walce z patologiami

12 października 2016 r. w Częstochowie, główny inspektor pracy, Roman Giedrojć spotkał się ze społecznymi inspektorami pracy oraz przewodniczącymi organizacji związkowych wchodzących w skład Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

 

wwwDSC0098
 

Podczas spotkania zorganizowanego przez Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” omówiono m.in. zmiany w przepisach prawa pracy i kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz rolę związków zawodowych we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy. Dyskusję zdominowały kwestie związane ze zmianą ustawy o PIP i zmianami w przepisach prawa pracy oraz kontrolą zagadnień prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania umów o pracę w umowy cywilnoprawne.

 

wwwDSC0043
 

Uczestnicy spotkania jednoznacznie opowiedzieli się za potrzebą zmian przepisów, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy. W ocenie związkowców kary nakładane w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa pracy powinny być wystarczająco dotkliwe, aby powodować u pracodawców głębszą refleksję i skłaniać ich do przestrzegania prawa i poprawy warunków bezpieczeństwa w środowisku pracy.

W imieniu Prezydium ZR Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” głównemu inspektorowi pracy podziękowania za przyjęcie zaproszenia przekazał przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński.