• RSS
  • Wersja tekstowa
16.10.2016 Artykuł archiwalny

Uroczystość mianowania inspektorów pracy

„Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą” - tej treści rotę przysięgi złożyli 14 października 2016 r. absolwenci 68. Aplikacji Inspektorskiej.

 

wwwDSC3925
 

Po trzech latach pracy ocenionej pozytywnie przez przełożonych powrócili  do wrocławskiego Ośrodka Szkolenia PIP po swój zawodowy awans. Decyzją głównego inspektora pracy uzyskali z dniem złożenia ślubowania na sztandar Państwowej Inspekcji Pracy status pracownika mianowanego, upoważnionego do wykonywania czynności kontrolno-nadzorczych inspektora pracy.

 

wwwDSC3966
 

W obecności  dyrekcji i kadry ośrodka oraz okręgowych inspektorów pracy 21 byłych uczestników 68. Aplikacji Inspektorskiej otrzymało z rąk Zbigniewa Ryfki, zastępcy głównego inspektora pracy, akty mianowania.

Gratulując awansu, wiceszef urzędu podkreślił jak ważną rolę do spełnienia ma inspektor pracy i jaka się z tym wiąże odpowiedzialność. Przypomniał słowa zmarłego już inspektora Bronisława Fedejki, który był wykładowcą podczas jego aplikacji: ”Stojąc przed bramą zakładu pracy, odpowiedz sobie na pytanie, co przez tę wizytę chcesz uzyskać i czemu to ma służyć?”.

Życzył nowo mianowanym inspektorom zawodowych sukcesów i kolejnych awansów.