• RSS
  • Wersja tekstowa
25.10.2016 Artykuł archiwalny

Na święcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gala z tej okazji odbyła się 24 października 2016 r. w stołecznej siedzibie ZUS.

 

wwwIMG0454a
 

Zbigniew Ryfka odczytał i przekazał prezes ZUS prof. Gertrudzie Uścińskiej list okolicznościowy od głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia z pozdrowieniami od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz życzeniami jak największej satysfakcji z usług świadczonych przez zakład.

Szef PIP przypomniał w nim, że podpisane między naszymi obu urzędami porozumienie w sprawie współdziałania organów PIP i ZUS otworzyło inspekcji pracy dostęp do baz danych ZUS i tym samym umożliwiło inspektorom pracy skuteczniejsze działania, lepsze planowanie kontroli i podejmowanie trafniejszych decyzji. Dzięki niemu można coraz efektywniej wspólnie reagować na sygnały dotyczące naruszania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

wwwIMG0444
 

Zasłużeni pracownicy ZUS otrzymali podczas uroczystości odznaczenia branżowe. Wysłuchali także okolicznościowych wystąpień z gratulacjami od przedstawicieli ścisłego kierownictwa ministerstw: rodziny pracy i polityki społecznej, zdrowia oraz spraw zagranicznych.