• RSS
  • Wersja tekstowa
23.10.2016 Artykuł archiwalny

Szef PIP na inauguracji roku akademickiego

22 października Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, na zaproszenie ojca dr. Tadeusza Rydzyka, Rektora - Założyciela i ojca dr. Zdzisława Klafki, Rektora wziął udział w uroczystej XVI inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 

wwwInauguracja-2016-32
 

Wśród gości zaproszonych byli m.in.: biskup Wiesław Szlachetka - biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, ojciec Dariusz Paszyński - wikariusz prowincjała Prowincji Warszawskiej, Antoni Macierewicz - minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak - minister spraw wewnętrznych i administracji, Adam Kwiatkowski - szef Gabinetu Prezydenta RP, Maria Koc - wicemarszałek Senatu. W spotkaniu licznie uczestniczyli posłowie i senatorowie. Inauguracyjny  wykład zatytułowany „Polska w systemie bezpieczeństwa światowego” wygłosił minister Antoni Macierewicz.

 

wwwInauguracja-2016-41
 

Podczas uroczystości w poczet studentów przyjęto młodzież, która w październiku br. rozpoczęła naukę na jednym z czterech kierunków: dziennikarstwie i komunikacji społecznej, informatyce, kulturoznawstwie, politologii.

Po oficjalnej inauguracji uczestnicy udali się do Sanktuarium NMP Gwiazdy Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, gdzie podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa W. Szlachetki nastąpiło wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

Fot. archiwum WSKSiM