• RSS
  • Wersja tekstowa
17.11.2016 Artykuł archiwalny

Komisja Finansów akceptuje budżet PIP

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 16 listopada 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2017 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Roman Giedrojć z grupą bliskich współpracowników.

 

wwwIMG0528
 

Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawił poseł Janusz Śniadek. Podkreślił, że projekt budżetu PIP na rok przyszły nie wzbudził zastrzeżeń posłów, został skonstruowany oszczędnie w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania urzędu. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie nałożono bardzo dużo nowych zadań na inspekcję pracy, co uzasadnia potrzebę jej wzmocnienia kadrowego. Przypomniał także, iż od 2009 r. PIP pozostaje w tyle za innymi grupami zawodowymi administracji państwowej pod względem poziomu wynagrodzeń i ta niesprawiedliwa dysproporcja wymaga korekty.

 

wwwIMG0522
 

Koreferat wygłosił poseł Stefan Strzałkowski. Komisja nie wniosła uwag do opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.