• RSS
  • Wersja tekstowa
23.11.2016 Artykuł archiwalny

Spotkanie z ministrem energii

W Ministerstwie Energii w Warszawie 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność”.

 

wwwP1070975
 

W spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski, główny inspektor pracy Roman Giedrojć, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik,  nadinspektor pracy w OIP w Katowicach Jacek Czech, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

Omawiano obecną sytuację w sektorze paliwowo-energetycznym oraz podsumowano dotychczasowe spotkania na szczeblu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Przedstawiciele związków zawodowych wskazali na wiele problemów, które w trybie pilnym powinny być rozwiązane w celu poprawy funkcjonowania sektora i ochrony miejsc pracy. Ministrowi energii zostały przekazane do dalszych prac legislacyjnych propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W trakcie spotkania działacze związkowi podziękowali za wkład nadinspektora Jacka Czecha w prace nad przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia.

Fot. Roman Rutkowski