• RSS
  • Wersja tekstowa
29.11.2016 Artykuł archiwalny

Szef PIP gościem Zjazdu „Solidarności”

Roman Giedrojć, główny inspektor pracy wziął udział w Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbył się w dniach 24-25 listopada w Płocku. Gośćmi Zjazdu byli prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

 

wwwZEG9084a1
 

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że jako kandydat na prezydenta podpisał z NSZZ „Solidarność” umowę programową, dotyczącą m.in. obniżenia wieku emerytalnego. - Chciałem podziękować za to zaufanie, którym mnie obdarzyliście i potwierdzić jeszcze raz, że te zobowiązania będą sukcesywnie realizowane - powiedział do związkowców prezydent RP.

Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu także odniosła się do realizacji prospołecznych postulatów wysuwanych przez związki zawodowe. - Mogę dzisiaj być tutaj u was, stanąć przed państwem, spojrzeć wam prosto w oczy i powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa i wywiązaliśmy się z zobowiązań; że służymy zwykłym Polakom, obywatelom, a nie zapatrzonym w siebie elitom - podkreśliła szefowa rządu.

 

wwwZEG8912a
 

Związkowcy podkreślali wagę dialogu społecznego i wskazywali, że dzięki konstruktywnym rozmowom w Radzie Dialogu Społecznego z przedstawicielami rządu i pracodawców udało się wprowadzić w życie wiele ważnych dla pracowników rozwiązań.

- Najważniejsze jest to, że rząd chce rozmawiać. Bo poprzedni rząd przychodził tylko i informował, co ma zamiar zrobić - ocenił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

 

wwwZEG8832a
 

Roman Giedrojć podkreślał rolę, jaką odgrywają związki zawodowe w funkcjonowaniu PIP i systemie ochrony zatrudnionych przez wyzyskiem.

- Działacze związkowi są szczególnie wyczuleni na przypadki naruszania praw pracowniczych. Praktyka inspektorska potwierdza, że tam gdzie są związki zawodowe, tam jest dużo niższy poziom naruszania prawa pracy - stwierdził szef inspekcji pracy. Zadeklarował, że jest otwarty na dalsze wspólne działania w zakresie zwiększenia poziomu przestrzegania praw pracowniczych.

Fot. Marcin Żegliński