• RSS
  • Wersja tekstowa
02.12.2016 Artykuł archiwalny

Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

wwwIMG0635
 

Gratulując laureatom obu nagród, gospodarz uroczystości główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił, że są one wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka. Życzył, aby były świadectwem, że warto z sercem i pasją angażować się na rzecz zatrudnionych, mimo iż często jest to trudne i niepopularne.

 

wwwIMG0617
 

W liście do uczestników uroczystości, odczytanym przez Witolda Trębickiego z Kancelarii Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda pogratulował i podziękował laureatom „za wysiłki na rzecz jak najpełniejszej ochrony prawa pracy oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. Wskazał, że ich działania przybliżają praktyczną realizację uniwersalnych – chrześcijańskich i humanistycznych – zasad życia społecznego. Umacniają bowiem poczucie sprawiedliwości oraz wzajemny szacunek kierownictw i załóg zakładów pracy. Przyczyniają się do tworzenia dobrych relacji międzyludzkich i klimatu wspólnoty w przedsiębiorstwach. Prezydent życzył wyróżnionym dalszych sukcesów, „które przynoszą tak wiele pożytku obywatelom, naszej gospodarce i państwu”.

 

wwwIMG0644
 

Za pośrednictwem listu skierowanego do Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy, gratulacje laureatom przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. List odczytał wicemarszałek Ryszard Terlecki. Marszałek wyraził w nim zadowolenie z powodu wzrastającej liczby przedsiębiorstw, w których bezpieczne warunki pracy są na najwyższym poziomie, a poszanowanie prawa oraz ochrona pracowników są priorytetami dla kierujących firmami. Podkreślił, że rzetelność, profesjonalizm nagradzanych przedsiębiorców, a przede wszystkim odpowiedzialność za stan środowiska pracy powierzonych im pracowników zasługują na ogromny szacunek. Marek Kuchciński wyraził również wdzięczność i uznanie dla inspekcji pracy za podejmowanie i rozwijanie inicjatyw służących humanizacji ludzkiej pracy.

 

wwwIMG0649
 

Do uczestników uroczystości zwrócił się sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W imieniu minister Elżbiety Rafalskiej złożył gratulacje nagrodzonym pracodawcom, którzy sukces ekonomiczny swoich firm wiążą z zapewnieniem w nich najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy. Zaakcentował, że dla reprezentowanego przez siebie resortu sprawy  pracownicze, w tym zwłaszcza dotyczące ochrony warunków pracy, są rzeczą priorytetową. Pogratulował także laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, przypominając piękną kartę, jaką zapisała patronka nagrody w historii polskiej inspekcji pracy. Przekazał Romanowi Giedrojciowi okolicznościowy list od minister Elżbiety Rafalskiej.

 

wwwIMG0650
 

Gratulacje wyróżnionym złożył także przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek. Zwrócił uwagę na fundamentalne znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w życiu człowieka. W tym kontekście podziękował i pogratulował inspekcji pracy konsekwencji w prowadzeniu cyklicznych przedsięwzięć prewencyjnych służących wyłanianiu przedsiębiorstw i osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do budowania poczucia bezpieczeństwa pracowników. Życzył, aby grono nagrodzonych powiększało się z każdym rokiem.

 

wwwIMG0683
 

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) została przyznana: Andrzejowi Babczyńskiemu, Krzysztofowi Dośli, Renacie Górnej, dr. inż. Czesławowi Kowalczykowi, dr inż. Katarzynie Majchrzyckiej, Januszowi Malindze, Dariuszowi Andrzejowi Matuszewskiemu, Beacie Mazurek, Bogusławowi Studenckiemu, Wojciechowi Zawadzkiemu. Nagrody wręczali: Roman Giedrojć i Ryszard Terlecki.

 

wwwIMG0695


wwwIMG0712


wwwIMG0725
 

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (>>> tutaj szczegóły).

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

wwwIMG0615
 

Galę uświetnił koncert w wykonaniu tria fortepianowego.