Msza rocznicowa w warszawskiej archikatedrze

Z okazji 98. rocznicy powstania polskiej inspekcji pracy 8 stycznia 2017 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza św. w intencji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

wwwDSC06874
 

W nabożeństwie, któremu przewodniczył bp Piotr Jarecki, wzięli udział pracownicy i kierownictwo urzędu, a także byli główni inspektorzy pracy. Swoją homilię bp Piotr Jarecki poświęcił godności i podmiotowości ludzkiej pracy. Przypomniał encykliki papieskie na temat pracy. Nawiązał do historii polskiej inspekcji pracy, podkreślając doniosłość dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, powołującego do życia instytucję nadzoru państwowego nad warunkami pracy – zawodową inspekcję pracy. Mówił także o współczesnych dokonaniach kontrolno-nadzorczych inspekcji pracy, akcentując ich znaczenie dla ludzi pracy.

 

wwwDSC06895

 

wwwDSC06901

 

wwwDSC06898