• RSS
  • Wersja tekstowa
09.01.2017 Artykuł archiwalny

Uroczyste zakończenie aplikacji inspektorskiej

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu w dniach 3 - 5 stycznia 2017 r. odbył się egzamin państwowy dla uczestników 72. aplikacji inspektorskiej, w wyniku którego uzyskali oni uprawnienia do prowadzenia lub nadzorowania czynności kontrolnych. Państwowa Inspekcja Pracy zyskała 26 pełnoprawnych inspektorów pracy.

 

wwwDSC5350
 

Roman Giedrojć, główny inspektor pracy uroczyście wręczył absolwentom kursu legitymacje służbowe, a od dyrektora OS PIP Janusza Krasonia otrzymali oni dyplomy ukończenia aplikacji inspektorskiej.

Jako kandydaci na przyszłych inspektorów pracy rozpoczęli naukę w październiku 2015 r. i przeszli cykl szkoleniowy obejmujący 700 godzin zajęć teoretycznych z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zajęcia we wrocławskim ośrodku prowadzili najlepsi specjaliści z tych dziedzin, a przede wszystkim doświadczeni koledzy z urzędu – inspektorzy pracy ze szczególną pasją dydaktyczną.

Zdobyta wiedza poparta została praktyką zawodową, którą aplikanci odbywali w swoich macierzystych okręgowych inspektoratach pracy pod kierunkiem wyznaczonych opiekunów. W końcowym etapie przystąpili do egzaminu państwowego.

 

wwwDSC54091
 

Podczas uroczystości zakończenia szkolenia główny inspektor pracy Roman Giedrojć, jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej, pogratulował absolwentom dobrego przygotowania i osiągniętych wyników oraz życzył im sukcesów w samodzielnej służbie inspektorskiej i ambitnego rozwoju zawodowego.