• RSS
  • Wersja tekstowa
01.02.2017 Artykuł archiwalny

Szef inspekcji pracy gościem łódzkiej „Solidarności”

Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca główny inspektor pracy Roman Giedrojć 30 stycznia 2017 r. wziął udział w posiedzeniu władz łódzkiej „Solidarności”. Towarzyszył mu okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski.

 

wwwIMG0007
 

Szef Państwowej Inspekcji Pracy poinformował związkowców o najbliższych planach PIP w zakresie działalności nadzorczo-kontrolnej. Przypomniał, że inspekcja pracy podjęła wspólną akcję z Komisją Krajową „Solidarności”, dotyczącą monitorowania wypłaty minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł przy umowach cywilnoprawnych. Są bowiem sygnały, że przedsiębiorcy starają się tę stawkę obniżać. PIP rozpoczyna kontrole przestrzegania tego ustawowego wymogu w lutym i liczy na pomoc związkowców, którzy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy. Jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć.

 

wwwIMG0003
 

Główny inspektor pracy odniósł się także do sytuacji, jaka wystąpiła w niektórych sklepach sieci Auchan, w których dyrektorzy żądali od pracowników przedstawienia oświadczeń, czy pobierają świadczenie z tytułu 500+. Miało być one doliczone do dochodu pracownika i brane pod uwagę przy wyliczaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Inspekcja pracy na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej przeprowadzi kontrole w Auchan Polska SA.

Inspektorzy pracy sprawdzą przestrzeganie przepisów z ustawy o ZFŚS, jak również sygnały o zmuszaniu pracowników do składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu „Rodzina 500plus” pod groźbą zwolnienia z pracy. Jeśli się potwierdzą, PIP podejmie zdecydowane działania przewidziane prawem.

Spotkanie ze związkowcami było okazją do rozmowy o problemach występujących w poszczególnych zakładach pracy.

Po posiedzeniu zarządu regionu Roman Giedrojć wziął udział w konferencji prasowej.