• RSS
  • Wersja tekstowa
06.04.2017 Artykuł archiwalny

Stop wypadkom na polskich budowach

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 5 kwietnia 2017 r. z Jerzym Werle – prezesem Zarządu Warbudu SA, jednej z największych firm budowlanych w Polsce, sygnatariusza Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Rozmawiano o problemach bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

 

wwwIMG1227
 

Warbud pełni obecnie roczną prezydencję we wspomnianym porozumieniu, które - przypomnijmy - zawiązali w 2010 r. wiodący generalni wykonawcy w budownictwie. Nadrzędnym celem przyświecającym działalności tego gremium jest wyeliminowanie wypadków na polskich budowach.

Prezes Jerzy Werle poinformował głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia o aktualnych działaniach sygnatariuszy porozumienia, w tym o zbliżającym się Tygodniu Bezpieczeństwa. Jest to coroczna ogólnopolska akcja promująca kulturę bhp na budowie z udziałem pracowników generalnych wykonawców, kierownictwa firm z zarządami włącznie i pracowników podwykonawców. W tym roku odbędzie się w dniach 8 – 14 maja.

Podkreślono potrzebę tworzenia dobrego prawa budowlanego, uchwalania przepisów służących poprawie bezpieczeństwa na budowach. Jerzy Werle opowiedział się m.in. za wprowadzeniem regulacji czyniących inwestora współodpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa na budowie, wskazał za niezbędne przywrócenie przepisów normujących problematykę bhp przy obsłudze żurawi – rozporządzenie w tej sprawie przestało obowiązywać w 2013 r.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć zapewnił o wspieraniu przez PIP działań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W spotkaniu w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy wzięli udział: dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki.