• RSS
  • Wersja tekstowa
11.04.2017 Artykuł archiwalny

Porozumienie z estońską inspekcją pracy

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 11 kwietnia 2017 r. główny inspektor pracy Roman Giedrojć i generalny dyrektor Inspektoratu Pracy Estonii Maret Maripuu podpisali Porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej i Inspektoratem Pracy Republiki Estońskiej.

 

wwwDSC5553
 

- Otwieramy dziś nowe możliwości dla przyszłych działań dwustronnych. Niewątpliwie ważnym elementem współpracy będzie wymiana informacji na temat pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług oraz wzajemny nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie warunków pracy i zatrudnienia pracowników na terytorium Estonii i Polski – powiedział główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 

wwwDSC5480
 

Estońska delegacja przybyła do Wrocławia na zaproszenie szefa PIP. Omawiano zagadnienia dwustronnej współpracy. Do wspólnej dyskusji zasiadły zespoły dyrektorów kluczowych departamentów obu inspekcji.

Podczas obrad zapoznano się z przygotowanymi przez obie strony prezentacjami o strukturze, organizacji, zadaniach i kompetencjach inspekcyjnych urzędów oraz sposobach pełnienia nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganiem wymogów bhp. Wymieniono również doświadczenia inspekcji pracy w zakresie prowadzonej w obu krajach działalności prewencyjno-promocyjnej. Gościom przybliżony został system kształcenia polskiej kadry inspektorskiej oraz zaprezentowany Ośrodek Szkolenia PIP.