• RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2017 Artykuł archiwalny

Konferencja prasowa z szefem „Solidarności”

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja prasowa Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy i Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na temat efektów wspólnej akcji: „13 zł…i nie kombinuj” oraz wyników dotychczasowych kontroli inspekcji pracy w zakresie egzekwowania minimalnej stawki godzinowej.

 

wwwDSC6156
 

Jak poinformował szef PIP, od początku br. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 3 tys. kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów o minimalnej stawce stwierdzili w 28 proc. skontrolowanych firm, przy czym w 9 proc. skontrolowanych firm ujawniono przypadki zaniżania stawki godzinowej w odniesieniu do 4 tys. osób.

 

wwwDSC6088
 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 1100 wniosków w wystąpieniach oraz 133 polecenia ustne. Nałożyli 43 mandaty karne na kwotę ponad 55 tys. zł, skierowali 14 wniosków do sądu oraz zastosowali 42 środki oddziaływania wychowawczego.

 

wwwDSC6073
 

PIP otrzymała skargi na nieprawidłowości bezpośrednio od ok. 400 zleceniobiorców, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej, a ponad 600 sygnałów pochodziło z Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”.

„Gdyby nie było determinacji ze strony Komisji Krajowej, ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, gdyby nie było determinacji i informacji podawanych poprzez media na temat kontroli, nie byłoby takich efektów" - powiedział dziennikarzom Roman Giedrojć.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że główny efekt prewencyjny akcji "13 zł…i nie kombinuj" został osiągnięty.

"Nie chodziło o to, by kogoś karać, ale aby osiągnąć ten cel prewencyjny. Te działania i te liczby, wynikające z kontroli, są dla nas bardzo pozytywne, bo pokazują, że większość pracodawców dostosowała się do wymogów ustawy" – stwierdził Piotr Duda.

Ocenił, że akcja pokazała, jak skutecznie egzekwować prawo pracownicze i przeciwdziałać patologiom przy jego wprowadzaniu. "Przy kolejnej nowelizacji ustawy będziemy wiedzieli, jakie mechanizmy patologiczne tworzą się w głowach niektórych pracodawców, którzy chcą omijać prawo. " – zaznaczył przewodniczący „Solidarności”.

Jak dodał, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w kontekście nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy opowiedziała się za wzmocnieniem tej instytucji i zwiększeniem uprawnień PIP. Chodzi o prawo do kontroli bez uprzedniego informowania pracodawcy oraz o uprawnienie dla inspektorów do administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w uzasadnionych prawem przypadkach.