• RSS
  • Wersja tekstowa
27.06.2017 Artykuł archiwalny

Briefing głównego inspektora pracy

Wyniki kontroli w sklepach należących do sieci Praktikera oraz zmiany w przepisach o pracy tymczasowej były tematami spotkania głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia z dziennikarzami 27 czerwca 2017 r. w siedzibie GIP w Warszawie.

 

wwwIMG1850
 

Inspektorzy pracy skontrolowali 13 sklepów należących do sieci Praktiker na terenie całego kraju, w których pracę świadczyło ponad 1800 pracowników. W części sklepów, mimo że były zamknięte dla klientów, pracę wykonywały niewielkie grupy pracowników. Jeszcze w trakcie kontroli, tj. 29 maja, doszło do wypłacenia części wynagrodzeń oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i zużycie obuwia roboczego.

 

wwwIMG1828
 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 12 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie bhp, nakaz wstrzymania prac z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz 10 decyzji płacowych na kwotę ok. 1,5 mln zł w odniesieniu do 512 pracowników. Skierowali także wniosek o ukaranie do sądu.

Kontrole są kontynuowane. Do chwili obecnej do PIP wpłynęło 280 skarg. Skargi składane w czerwcu br. dotyczą głównie niewypłaconego wynagrodzenia za maj br.

Odnosząc się do zmian wprowadzonych od 1 czerwca br. w przepisach dotyczących pracy tymczasowej główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił, że PIP długo na ten moment czekała, bezskutecznie apelując w latach poprzednich o korzystne dla pracowników rozwiązania. Było to konieczne ze względu na stwierdzane przez inspektorów pracy liczne naruszenia przepisów dotyczących pracy tymczasowej.  Zmienione regulacje prawne oznaczają więc nie tylko podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych, ale powinny pozwolić inspektorom pracy skuteczniej egzekwować przepisy prawa.

Podczas spotkania na pytania dziennikarzy odpowiadali także dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin oraz dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski.