• RSS
  • Wersja tekstowa
26.10.2017 Artykuł archiwalny

Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 

wwwIMG2596
 

Szef PIP omówił prognozę dochodów urzędu i plan wydatków. Podkreślił, że od 25 lat Najwyższa Izba Kontroli w swoich wystąpieniach pokontrolnych po badaniu wykonania budżetu inspekcji pracy stwierdza, iż wydatki były celowe, oszczędne i gospodarne, a więc ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych.

- Myślę, iż to niezła rekomendacja dla nas i dobra informacja dla wysokiej komisji przed podjęciem decyzji o zaopiniowaniu naszego budżetu – stwierdził Wiesław Łyszczek.

 

wwwIMG2589
 

Poinformował, że projekt budżetu na 2018 r. przewiduje znaczny spadek w grupie wydatków majątkowych. Spadek ten dotyczy wydatków inwestycyjnych i wynika głównie z planowanego zakończenia w bieżącym roku znaczącej inwestycji, jaką jest przystosowanie obiektu na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Z drugiej strony, mając na uwadze zabezpieczenie realizacji zadań statutowych urzędu, w projekcie założono 8-procentowy wzrost funduszu wynagrodzeń. Nie oznacza on jednak 8-procentowych podwyżek, ale wynika z konieczności zwiększenia zatrudnienia w związku z nowymi obowiązkami nakładanymi na PIP.

Zwiększeniu mają też ulec pozostałe wydatki bieżące, co z kolei wynika ze zmniejszenia projektu budżetu inspekcji na 2017 r. Zaplanowane na 2018 r. kwoty wyrównują więc poziom wydatków do poziomu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania urzędu i wypełniania jego zadań.

Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek. Zwrócił uwagę, że planowany wzrost funduszu wynagrodzeń jest niezbędny ze względu na konieczność zwiększenia zatrudnienia.

- Urzędowi zadań ciągle przybywa i żeby temu sprostać wzrost poziomu zatrudnienia jest celowy i konieczny – powiedział poseł.

Zaakcentował także, iż NIK w kolejnych raportach dotyczących wykonania budżetu przez PIP podkreśla dużą staranność i dbałość urzędu o grosz publiczny, co daje podstawę do pozytywnego zaopiniowania przedstawionego projektu budżetu.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej upoważniła posła Janusza Śniadka do reprezentowania jej na forum Komisji Finansów Publicznych w czasie dalszych prac nad przyszłorocznym budżetem PIP.