• RSS
  • Wersja tekstowa
31.10.2017 Artykuł archiwalny

Inspekcja pracy aktywna w dialogu społecznym

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się 30 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

wwwIMG1222
 

Podczas posiedzenia prezydent zaprezentował założenia swojego projektu noweli ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania rady, a także zwiększenie jej samodzielności organizacyjnej. Prezydent proponuje poszerzenie kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych RDS z głosem doradczym o przedstawiciela głównego inspektora pracy. Aktualnie osoba taka uczestniczy w pracach rady na zaproszenie jej przewodniczącego.

 

wwwIMG12181
 

W pracach Rady Dialogu Społecznego biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele prezydenta RP, prezesa Narodowego Banku Polskiego i prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

wwwIMG1176
 

Przed rozpoczęciem obrad prezydent w obecności premier Beaty Szydło wręczył powołania siedmiu nowym członkom rady. Zgodnie z zasadą rotacyjnego przewodniczenia funkcję przewodniczącego tego gremium objął przedstawiciel rządu, tj. minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.