• RSS
  • Wersja tekstowa
07.11.2017 Artykuł archiwalny

Pozytywnie o budżecie i kandydatach

Rada Ochrony Pracy podczas obrad 7 listopada 2017 r. w gmachu Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na poprzednim posiedzeniu - 24 października.

 

wwwIMG2671
 

W stanowisku rada stwierdziła, że projekt budżetu inspekcji pracy „został opracowany w sposób uzasadniony zakresem jej działalności. Podstawę do pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu PIP na 2018 r. stanowią również raporty NIK z wykonania budżetu inspekcji w poprzednich latach, potwierdzające celowość wydatków oraz oszczędne i gospodarne ich realizowanie zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.”

 

wwwIMG2674
 

Rada uznała także, iż realizacja kolejnych zadań nakładanych na Państwową Inspekcję Pracy wymaga jej wzmocnienia kadrowego. W tym kontekście „planowany wzrost funduszu wynagrodzeń powinien przyczynić się m.in. do pozyskiwania przez PIP wysoko kwalifikowanej kadry inżynierów i prawników, co jest koniecznością wobec pojawiających się współcześnie wyzwań i zagrożeń w sferze ochrony pracy”.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu kandydatury Bogdana Drzastwy – p.o. okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy i Andrzeja Kwalińskiego – okręgowego inspektora pracy w Warszawie na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy.

Ponadto rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na temat działań podejmowanych w celu zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.