• RSS
  • Wersja tekstowa
09.11.2017 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli informacje inspekcji

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 listopada 2017 r. przyjęła informacje Państwowe Inspekcji Pracy dotyczące zawierania umów terminowych w świetle kontroli PIP i kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy wśród młodzieży poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

 

wwwIMG26841
 

Oba tematy przybliżył komisji zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski, natomiast szczegółowe wyniki kontroli i efekty działań prewencyjnych przedstawili kolejno dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin oraz dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk.

 

wwwIMG2682
 

Posłów poinformowano m.in. o wynikach kontroli po zmianie przepisów dotyczących zatrudniania na podstawie umów na czas określony. Nowe uregulowania weszły w życie 22 lutego 2016 r., zaś kontrole ukierunkowane na badanie tej problematyki na nowych zasadach inspekcja pracy rozpoczęła w lipcu 2016 r. Ubiegłoroczne kontrole nie wykazały znaczących nieprawidłowości. W przypadku kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu obecnego roku w ponad połowie z nich ujawniono nieprzestrzeganie unormowań dotyczących umów terminowych.

Jedną z częściej ujawnianych nieprawidłowości było zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia umowy na czas określony. Kontrole wykazały również, iż pracodawcy mają duży problem z realizowaniem obowiązków informacyjnych wobec pracowników, nie przekazując osobom zatrudnionym na podstawie umów terminowych informacji o zmianie warunków zatrudnienia w zakresie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

Członkowie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej zostali również zapoznani z narzędziami wykorzystywanymi przez inspekcję pracy w celu edukacji młodego pokolenia i efektami tych działań. PIP wykorzystuje w tym celu program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, wplata w treści merytoryczne kampanii informacyjno-promocyjnych działania edukacyjne, organizuje konkursy wiedzy, przygotowuje wydawnictwa, filmy, a także gry edukacyjne.