• RSS
  • Wersja tekstowa
15.11.2017 Artykuł archiwalny

Finał programów prewencyjnych w Opolu

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 14 listopada 2017 r. wziął udział  w uroczystej gali podsumowującej działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Wręczono nagrody laureatom konkursów Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" oraz "Zdobądź Dyplom PIP”.

Uroczystość została zorganizowana w auli Politechniki Opolskiej. Na gali obecne było także kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu: Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy w Opolu, Monika Krawczyk, zastępca okręgowego inspektora pracy d/s prawno-organizacyjnych oraz Tomasz Krzemienowski, zastępca okręgowego inspektora pracy d/s nadzoru.

Aula Politechniki w Opolu na której odbyło się spotkanie
 

W trakcie uroczystości podsumowano programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy takie jak „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", "Zdobądź Dyplom PIP”.

Laureaci konkursów PIP
 

Gratulując laureatom nagród, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że celem inicjatyw prewencyjno-promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy jest wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Treści przekazywane w trakcie realizacji programów prewencyjnych i kampanii - licznych konkursów, szkoleń czy porad prawnych ułatwiają pracodawcom i pracownikom zrozumienie często skomplikowanych regulacji prawnych.

Oprawę muzyczną spotkania zapewnili muzycy filharmonii opolskiej.