• RSS
  • Wersja tekstowa
20.11.2017 Artykuł archiwalny

W Katowicach o rynku pracy

W dniu 15 listopada 2017 r. główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz Lesław Mandrak p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach wzięli udział w konferencji PulsHR DAY, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym celem spotkania była dyskusja o nowych trendach w obszarze HR, integracja środowiska branżowego oraz czerpanie inspiracji do tworzenia lepszego miejsca pracy. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, samorządu, uczelni, agencji rekrutacyjnych i doradztwa personalnego oraz studenci.

Wiesław Łyszczek wśród uczestników panelu
 

Główny inspektor pracy podczas swojego wystąpienia skomentował problemy dotyczące wynagradzania pracowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także praktyki pracodawców dotyczące sposobu zatrudniania w kontekście stosowania umów cywilnoprawnych. Ponadto w swoim wystąpieniu omówił między innymi tematykę planowanych zmian w Kodeksie pracy, tj. zasad przyznawania urlopu, ograniczeniach w zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych, zmianach dotyczących systemu wynagrodzeń.

Uczestnicy Konferencji PulsHR
 

Organizatorem wydarzenia była Grupa PTWP oraz portal PulsHR.pl