• RSS
  • Wersja tekstowa
29.11.2017 Artykuł archiwalny

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa pracy

W dniu 28 listopada 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, którego prezesem jest dr Tadeusz Sułkowski. W jego trakcie wręczył „Honorowe Odznaki za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

Główny inspektor pracy wyróżnił odznakami Edwarda Kołodziejczyka i dr. inż. Marcina Krause. Docenił w ten sposób ich wieloletnią pracę publicystyczną i dydaktyczną na rzecz promocji problematyki związanej z ochroną życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy. Gratulując odznaczonym podkreślił, że ich zdeterminowana postawa wpływa na eliminowanie zagrożeń zawodowych, co w efekcie może uratować czyjeś zdrowie i życie.

Wiesław Łyszczek wręcza odznaczenie
 

W trakcie obrad członkowie stowarzyszenia omawiali bieżące problemy związane z bezpieczeństwem pracowników. Jednym z tematów dyskusji był niewystarczający poziom szkoleń wstępnych i okresowych, jakie przechodzą pracownicy, a także szkoleń z zakresu bhp oferowanych pracodawcom. Doświadczenia PIP potwierdzają, że brak właściwych szkoleń lub ich niewystarczająca jakość i zakres często prowadzą do wypadków przy pracy.

Sala obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ochrony Pracy
 

Wiesław Łyszczek podkreślił, że Stowarzyszenie Ochrony Pracy, którym kieruje dr Tadeusz Sułkowski jest sprawdzonym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy realizującym wspólny cel, jakim jest poprawa standardów i warunków pracy.