• RSS
  • Wersja tekstowa
30.11.2017 Artykuł archiwalny

Nagrody głównego inspektora pracy

Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 29 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Przemawia Wiesław Łyszczek
 

Gratulując laureatom obu nagród, gospodarz uroczystości główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że są one wyrazem szczególnego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla ich dokonań w dziedzinie ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych i najwyższe standardy etyczne w relacjach pracodawca – pracownik.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odczytuje list
 

W liście do uczestników uroczystości, odczytanym przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, marszałek Sejmu Marek Kuchciński pogratulował i podziękował laureatom, zaznaczając że swym ogromnym zaangażowaniem dają świadectwo dobrze wykonywanych obowiązków podyktowanych głęboką troską o zdrowie i życie drugiego człowieka oraz poszanowaniem jego pracy.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski w liście do uczestników gali zauważył, że mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego ciągle wiele osób nie dożywa sędziwego wieku w zdrowiu i sprawności fizycznej, a przyczyny tego mogą wiązać się pośrednio lub bezpośrednio z miejscem pracy i zagrożeniami w nim występującymi. Tym zagrożeniom przeciwdziałają przede wszystkim sami pracodawcy, dbający przecież o warunki pracy, a także organy nadzoru oraz kontroli.

Elżbieta Rafalska odczytuje list premier Beaty Szydło
 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu: Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej oraz Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej. Minister Rafalska odczytała list Beaty Szydło, prezesa Rady Ministrów. Premier  podkreśliła w nim, że przedsiębiorcy będący uczestnikami konkursu swą postawą i działaniem udowadniają, że mimo rywalizacji ekonomicznej można stwarzać lepsze warunki dla zatrudnionych. Mogą szukać innowacyjnych rozwiązań zwiększających ich bezpieczeństwo i wdrażać je w swoich firmach.

W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej  otrzymali: Wacław Czerkawski, Dorota Gardias, Aleksander Gilge, Franciszek Grześkowiak, Janusz Kurzydłowski, Bogusław Motowidełko, Andrzej Smółko, Janina Suzdorf, Janusz Śniadek, Wiesława Taranowska i Andrzej Ziółkowski.

Laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej
 

Nagrody wręczali Wiesław Łyszczek, Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed.

Nagrodę odbiera Fanciszek Grześkowiak
 

W imieniu laureatów głos zabrał Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. Podziękował za przyznanie nagrody, którą traktuje podobnie jak inni laureaci jako ukoronowanie swojej pracy na rzecz poprawy warunków pracy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracujących.

W imieniu nagrodzonych przemawia Janusz Śniadek
 

Głos w trakcie uroczystości zabrał także Janusz Śniadek, występujący w podwójnej roli, laureata i przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. W swoim wystąpieniu podkreślał, że działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy bywa trudna także z tego powodu, że czasem jej efektów nie doceniają sami pracownicy. Doświadczył tego jako działacz związkowy, kiedy – poprawiając fatalne warunki pracy w galwanizerni – sprawił, że pracujący tam pracownicy stracili przydział mleka, jakie im się należało z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W konsekwencji musiał stoczyć kolejną batalię z pracodawcą o pozostawienie im tego świadczenia. \

Laureaci Konkursu "Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej"
 

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody – statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Laureatami tego konkursu zostali: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o., MP Production Sp. z o.o. oddział w Turku, STOLARES Marek Zieliński, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Zakład w Krotoszynie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz, DEFRO Sp. z o.o, Spółka Komandytowa Zakład produkcyjny w Rudzie Stawczyńskiej, Elektrolux Poland Sp. z o.o. Oddział w Żarowie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Nagrodę odbiera Andrzej Rogowski
 

Po raz pierwszy w trakcie uroczystości wręczono nagrodę laureatowi konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. To zaszczytne wyróżnienie z rąk Wiesława Łyszczka otrzymał Andrzej Rogowski, pełniący funkcję społecznego inspektora pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z ramienia NSZZ Solidarność.

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu tria fortepianowego.