• RSS
  • Wersja tekstowa
01.12.2017 Artykuł archiwalny

Media docenione za promocję ochrony pracy

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczono je 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński i Dariusz Mińkowski, dyrektorzy departamentów GIP oraz rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Uroczystość nagradzania dziennikarzy
 

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy w liście skierowanym do laureatów, który odczytał Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy podkreślił, że bliska współpraca z mediami pozwala informować o działalności PIP, efektach pracy inspektorskiej, ważnych społecznie problemach, które wynikają z przeprowadzanych kontroli. Zapewnił, że żaden sygnał o łamaniu praw pracowniczych, otrzymany od dziennikarzy, nie pozostaje bez echa. To cenne dla inspektorów źródło informacji o istniejących nieprawidłowościach, na które urząd reaguje podejmując kontrole. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przedstawicielom mediów najbliższych planów inspekcji pracy i do rozmowy o bieżącej działalności urzędu.

Nagrodę odbiera red. Monika Domino z Polskiego Radia Rzeszów
 

Nagrody głównego inspektora pracy otrzymali: red. Elżbieta Łukowska, dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej, red. Łukasz Guza z „Dziennika Gazety Prawnej” i Mateusz Rzemek z „Rzeczpospolitej”. Wyróżnienia otrzymali: red. Monika Domino z Polskiego Radia Rzeszów, red. Paweł Żebrowski z Polskiej Agencji Prasowej i red. Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz z TVP3 Białystok.


Nagrodę odbiera red. Paweł Żebrowski z Polskiej Agencji Prasowej
 

Zastępcy głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński i Dariusz Mińkowski wręczyli nagrodzonym dziennikarzom okolicznościowe statuetki „Salus Publica” oraz dyplomy.