20.12.2017 Artykuł archiwalny

Pamięci Romana Giedrojcia

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 18 grudnia 2017 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego w sierpniu głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia oraz nadano Jego imię auli w Ośrodku. W uroczystości z udziałem szefa inspekcji pracy Wiesława Łyszczka uczestniczyła najbliższa rodzina Romana Giedrojcia, żona Ewa i brat Mieczysław.

Uczestnicy odsłonięcia tablicy pamiątkowej

 

Poświęcenie tablicy pamiątkowej

Tablicę poświęcił metropolita wrocławski arc. ks. Józef Kupny, w obecności przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierza Kimso, kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracowników Ośrodka Szkolenia PIP.


Wiesław Łyszczek przemawia na spotkaniu
 

Wiesław Łyszczek powiedział między innymi:  „Roman miał poczucie misji, które nadawało jego pracy głęboki sens. Pragnął inspekcji wielkiej i dumnej, sprawnie zarządzanej, cierpliwie wsłuchującej się w głos ludzi pracy, ale także mądrze i odważnie reagującej na zmieniające się dynamicznie oczekiwania pracodawców. Zarażał nas swoim optymizmem oraz odwagą w wyznaczaniu celów i realizacji spraw ważnych społecznie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Cenił uczciwość, rzetelność i pracowitość. Był wymagający w stosunku do wszystkich, łącznie z sobą, a nawet przede wszystkim wobec siebie. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi. Za wyróżnienie uważał możliwość bycia opiekunem podinspektorów przygotowujących się do egzaminu państwowego. Nadanie jego imienia tej auli jest godną formą upamiętnienia zasług Romana, ale nie jedyną. Podpisałem już zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia dla inspektorów pracy za szczególne osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy oraz determinację i skuteczność w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy. Nagrody będą przyznawane raz w roku, w rocznicę śmierci Romana Giedrojcia, trzem wyróżniającym się inspektorom pracy. Ludziom, którzy podobnie jak Roman będą wytrwali i nieustępliwi.

Ksiądz Jan Twardowski napisał kiedyś: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. Głęboko poruszająca jest prawda kryjąca się w tych słowach…”.

Odczytano okolicznościowy list od sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz przekazano słowa przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka.

Uczestnicy spoktania
 

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098