05.01.2018 Artykuł archiwalny

„Podkarpacie dla biznesu”

W gmachu Politechniki Rzeszowskiej 4 stycznia 2018 r. odbyła się czwarta edycja konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, w której wzięli udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Barbara Kiełt, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.

Wiesław Łyszczek na stoisku PIP
 

Konferencja, w której uczestniczyli pracodawcy, pracownicy oraz  przedstawiciele administracji publicznej  została zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Politechnikę Rzeszowską.

Spotkanie poświęcone było m.in. zagadnieniom legalności zatrudnienia zarówno obywateli polskich jak też cudzoziemców, w tym zasadom wjazdu i pobytu na terenie Polski, zasadom ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  zmianom w przepisach dotyczących opłacania i rozliczania składek ZUS (e-Składka), zmianom w prawie podatkowym, elektronicznym zwolnieniom lekarskim, odcinkowym pomiarom prędkości i fotoradarom w świetle kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Uczestnicy zastanawiali się nad możliwościami partnerstwa administracji i biznesu.  

Nadinspektor pracy Barbara Czarnek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, w ramach kampanii „Pracuję legalnie!” wygłosiła referat na temat „Praca legalna a zagrożenia wypływające z pracy fałszywie deklarowanej lub niezarejestrowanej”.

Prelegentami byli m.in. przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowej Administracji Skarbowej Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Uczestnicy Konferencji "Podkarpacie dla biznesu"
 

Gośćmi konferencji byli Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Waldemar Szumny reprezentujący Marszałka Województwa oraz prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej.
 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245