10.01.2018 Artykuł archiwalny

Inspekcja w tegorocznych planach pracy komisji

Z udziałem kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy 10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej poświęcone planom pracy tej Komisji w pierwszym półroczu 2018 r.

Przedstawiciele GIP na posiedzeniu KOP
 

W posiedzeniu uczestniczyli Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski, zastępcy głównego inspektora pracy oraz Iwona Hadacz, asystentka głównego inspektora pracy. W przyjętym projekcie planu pracy Komisji ds. Kontroli Państwowej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. zaplanowane zostały posiedzenia Komisji w trakcie których Państwowa Inspekcja Pracy ma zaprezentować informacje dotyczące wybranych obszarów jej działalności. Posłowie zajmą się m.in. rozpatrzeniem informacji PIP dotyczącej wyników kontroli wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia. Przedmiotem obrad Komisji ma być informacja głównego inspektora pracy dotycząca oceny rozwiązań prawnych zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Inspekcja pracy dokona oceny rozwiązań prawnych w oparciu o efekty działań kontrolno- nadzorczych w tym zakresie realizowanych w latach 2016-2017 i współpracy z organami kontrolnymi innych krajów europejskich.

Posłowie zdecydowali także, że Państwowa Inspekcja Pracy przedstawi informacje dotyczące przestrzegania przepisów bhp w Zakładach Usług Leśnych, a także o działaniach podjętych w celu ograniczenia wypadkowości u tych pracodawców.

Posiedzenie Komisji ds. Kontroli Państwowej
 

W trakcie posiedzenia komisji posłowie zapoznali się z informacją Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą planu pracy NIK na 2018 rok.




 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098