• RSS
  • Wersja tekstowa
31.12.2018 Artykuł archiwalny

Budżet bez zmian

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 16 stycznia 2018 r. zajmowała się rozpatrzeniem ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, w tym także w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W posiedzeniu wziął udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

wwwDSC098641
 

Szef inspekcji pracy w swoim wystąpieniu, poprzedzającym dyskusję nad budżetem PIP, przypomniał o rosnącym obciążeniu Państwowej Inspekcji Pracy nowymi obowiązkami, a jednocześnie braku możliwości właściwego wynagradzania inspektorów i specjalistów z inspekcji pracy. Główny inspektor pracy podkreślił, że wciąż jest tu wiele do zrobienia. Wyraził nadzieję, że w kolejnym roku budżetowym sytuacja w zakresie zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń ulegnie znaczącej poprawie, z korzyścią dla ochrony pracy w Polsce.

Podczas dyskusji senatorowie powołali się na wspólny list Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność ‘80”, skierowany do członków Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, w którym sygnatariusze zwracają się do senatorów z prośbą, by w ramach prac legislacyjnych nad ustawą budżetową na rok 2018 w części 12 zwiększyli wydatki bieżące jednostek budżetowych. Swoje poparcie dla zmian w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy wyrazili między innymi senatorowie Andrzej Kamiński, Antoni Szymański, Jan Rulewski i Mieczysław Augustyn.

Ostatecznie komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

wwwDSC09855
 

W posiedzeniu pod przewodnictwem senatora Jarosława Dudy udział wzięły także dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Głównym Inspektoracie Pracy Grażyna Witkowska oraz zastępca dyrektora Katarzyna Cichy.