25.01.2018 Artykuł archiwalny

Zasłużony inspektor kończy misję

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, które odbyło się 24 stycznia Rada Ochrony Pracy wyraziła zgodę na odwołanie Franciszka Grześkowiaka z funkcji okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze w związku z jego przejściem na emeryturę.

Podziękowania dla Franciszka Grześkowiaka
 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.

Przedstawiciele kierownictwa GIP na posiedzeniu ROP
 

Wiesław Łyszczek podziękował Franciszkowi Grześkowiakowi za blisko 20-letnie wzorowe kierowanie Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze i w sumie ponad 30-letnią pracę w Państwowej Inspekcji Pracy. Podkreślił, że było to możliwe dzięki nietuzinkowej osobowości inspektora Franciszka Grześkowiaka, jego umiejętnościom interpersonalnym, doświadczeniu zawodowemu, konsekwencji w działaniu oraz głębokiemu zaangażowaniu w realizację misji i celów Państwowej Inspekcji Pracy.

Kwiaty oraz wyrazy podziękowania Franciszkowi Grześkowiakowi przekazali także poseł Janusz Śniadek, przewodniczący ROP, profesor Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego i wiceprzewodnicząca ROP oraz poseł Bożena Borys-Szopa, b. główny inspektor pracy.

Uznanie za wieloletnią owocną współpracę i życzliwe podejście do problemów zgłaszanych przez związki zawodowe wyraził także Bogusław Motowidełko, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze.

Ponadto  Rada wyraziła także zgodę na odwołanie Włodzimierza Biadunia ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Lublinie

Posiedzenie ROP
 

W trakcie posiedzenie przedstawiciele CIOP-PIB zaprezentowali materiał poświęcony poważnym awariom przemysłowym i ograniczeniu ich skutków.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098