25.01.2018 Artykuł archiwalny

O związkowym prawie koalicji

Przedstawiciele kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy 24 stycznia 2018 r. wzięli udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. rynku pracy poświęconym pracom nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych.

Przedstawiciele GIP na obradach sejmowej podkomisji
 

W spotkaniu uczestniczyli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Podstawowym celem projektowanych zmian ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791).

Posiedzenie sejmowej podkomisji
 

Zaproponowane przez rząd zmiany zmierzają do objęcia pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczone do kategorii pracowników.

Wiesław Łyszczek wyraził nadzieję, że zaproponowane przez rząd rozwiązania zostaną przyjęte przez Parlament i w pełni zrealizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245