09.02.2018 Artykuł archiwalny

O polskich pracownikach w Holandii

Problemy polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów były tematem seminarium, w którym uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. Spotkanie odbyło się 3 lutego 2018 r. w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

Uczestnicy spotkania w Ambasadzie RP w Hadze
 

W wydarzeniu wzięli również udział - w roli ekspertów - przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Głównej Policji, Ambasady Holandii w Warszawie. W panelu dyskusyjnym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji oraz organizacji zaangażowanych w pomoc Polakom w Holandii, w tym Stowarzyszenia Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU), związków zawodowych FNV, Chrześcijańskich Związków Zawodowych CNV, BARKA - Centrum Ekonomii Społecznej – zatrudnienie i centrum doradztwa dla migrantów z Europy, Biura doradczego Polrada, organizacji FairWork oraz fundacji La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Główny cel spotkania stanowiło omówienie problematyki migracji zarobkowej do Holandii na gruncie prawa polskiego, niderlandzkiego oraz unijnego, praw i obowiązków pracownika w Niderlandach, a także kwestii pomocy i współpracy z miejscowymi instytucjami w związku z nieuczciwymi praktykami lokalnych pracodawców, stosowanymi względem Polaków w sferze warunków pracy i płacy.

Spotkanie miało charakter otwarty oraz dyskusyjny. Do udziału w seminarium Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze zaprosił także obywateli polskich, zainteresowanych sytuacją pracowników tymczasowych, świadczących pracę w Królestwie Niderlandów.

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy określił najważniejsze założenia działań podejmowanych przez PIP na rzecz Polaków, świadczących pracę za granicą, natomiast prezentację poświęconą „Roli i zadaniom PIP w odniesieniu do polskich pracowników świadczących pracę za granicą” przedstawił Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

W części dyskusyjnej główny inspektor pracy udzielał odpowiedzi na pytania uczestników spotkania, dotyczące w szczególności możliwości skutecznego wyeliminowania z polskiego rynku pracy nieuczciwych agencji zatrudnienia.

W tym samym dniu Wiesław Łyszczek odbył spotkanie robocze z Rits de Boer, zastępcą inspektora generalnego. Omówiono perspektywy dalszej współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Spraw Społecznych i Zatrudnienia w sprawach dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz roli i zadań obu urzędów w pomocy obywatelom polskim podejmującym zatrudnienie bezpośrednio u pracodawców holenderskich.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222