12.02.2018 Artykuł archiwalny

Ograniczenie handlu w niedziele pod nadzorem

Minister pracy Elżbieta Rafalska i Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wzięli udział w naradzie, która odbyła się 8 lutego 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy. W spotkaniu uczestniczyli także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

Narada dotyczaca stosowania przepisów ograniczających handel w niedziele
 

W naradzie poświęconej stosowaniu i kontroli przepisów ustawy ograniczającej handel w niedziele uczestniczyli inspektorzy pracy z całego kraju, którzy będą koordynować kontrole przestrzegania przepisów na terenie poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy. Spotkanie prowadziła Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Witając gości, Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy podkreślił korzyści wynikające z wprowadzenia nowych przepisów dla pracowników handlu i ich rodzin. Zapewnił, że inspektorzy pracy dołożą wszelkich starań, by zapewnić ich przestrzeganie.

- To duże wyzwanie i dla inspekcji pracy, i dla nas ze względu na to, że nowe przepisy dotykają wrażliwych społecznie spraw. Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich służb, które będą koordynować i egzekwować ich stosowanie - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Stanisław Szwed, wiceminister pracy zwrócił uwagę że przepisy zawierają rozwiązania dopuszczające możliwość pracy w niedziele, bowiem w trakcie prac nad ustawą trzeba było pogodzić interesy pracowników, pracodawców i klientów.

- W efekcie w przepisach znalazł się katalog wyjątków. Aby uniknąć niepotrzebnych napięć konieczne jest przygotowanie zarówno pracodawców jak i pracowników, by we właściwy sposób nowe prawo było interpretowane i stosowane – podkreślił Stanisław Szwed.

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Od 2020 roku wolne od zakazu handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

Uczestnicy narady w GIP
 

Poseł Janusz Śniadek, wyraził nadzieję, że pracodawcy odpowiedzialnie będą stosować nowe rozwiązania i nie będą wprowadzać rozwiązań mających na celu obejście przepisów ograniczających zakaz handlu w niedziele. W jego ocenie takie praktyki powinny być dla klientów sklepów sygnałem, że właściciel placówki łamie zasady zdrowej konkurencji i jest zdolny do nieuczciwych działań.

W spotkaniu wzięły udział także Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Janina Suzdorf, naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS oraz Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny w Departamencie Prawnym GIP.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098