19.02.2018 Artykuł archiwalny

O problemach w delegowaniu

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w Brukseli, Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w spotkaniu komitetu sterującego oraz konferencji podsumowującej czwartą edycję europejskiego projektu dotyczącego delegowania pracowników „EURODELEGOWANIE”.

Delegacja PIP w Brukseli
 

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej, organów administracji publicznej z kilkunastu państw członkowskich UE oraz europejskich federacji związków zawodowych i organizacji pracodawców. Ponadto Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Dariusz Górski, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia, Agata Kostyk-Lewandowska, starszy inspektor pracy w OIP Wrocław i Nina Dulna, tłumacz w Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Podczas spotkania w dniu 8 lutego br., członkowie komitetu sterującego wzięli udział w dyskusji mającej na celu podsumowanie projektu i omówienie perspektyw na rok 2018. Uczestnicy zgodzili się, że współpraca administracyjna w zakresie delegowania pracowników powinna wyjść poza ograniczone czasowo ramy projektu i przybrać trwały, zinstytucjonalizowany charakter. Dyskutowano również o tym, jak usprawnić korzystanie z systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI).

W kolejnym dniu uczestnicy konferencji zamykającej projekt wysłuchali wystąpień dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów wzmacniania współpracy administracyjnej pomiędzy instytucjami, których zadaniem jest m.in. zwalczanie nadużyć na rynku pracy, w szczególności w zakresie transgranicznego świadczenia usług. Inspektorzy pracy, m.in. z Francji, Holandii, czy Rumunii, podzielili się swoimi doświadczeniami z czynności kontrolnych prowadzonych wspólnie z inspektorami z innych państw w ramach omawianego projektu. Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia zainicjował debatę na temat  tworzenia i rozwijania sieci specjalistów w dziedzinie pracy na szczeblu europejskim. Uczestnicy dyskutowali również na temat metod i narzędzi współpracy oraz potrzeby zapewnienia spójności krajowych systemów inspekcji pracy, a także wyrazili swoje nadzieje i obawy związane z perspektywą utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ang. European Labour Authority).
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222