22.02.2018 Artykuł archiwalny

Na konferencji „Europa Karpat”

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i szefowa rzeszowskiego okręgu Państwowej Inspekcji Pracy Barbara Kiełt 17 lutego 2018 r. wzięli udział w jubileuszowej, 20. edycji konferencji „Europa Karpat”, zorganizowanej w Przemyślu z inicjatywy i pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

wwwIMG201802171748141

Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami z regionu. W trakcie wydarzenia politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy z Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Czech oraz Rumunii rozmawiali o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej.

- O znaczeniu międzynarodowej debaty decyduje jej wielowymiarowość. Proponujemy szerokie spektrum tematów, by wspólnie sprostać wyzwaniom stojącym przed narodami karpackimi. Świadomi kilkusetletniego dziedzictwa i bogactw tego pięknego regionu chcemy nadać regionowi nową dynamikę, dokonać dobrej zmiany i uznać Karpaty za dobro wspólne - powiedział do uczestników konferencji jej pomysłodawca Marek Kuchciński.

W trakcie sesji, podzielonych na pięć paneli, dyskutowano wokół tematów: "Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej", "Przyszłość Unii Europejskiej - doświadczenia i cele narodowe", "Współpraca samorządów", "Prezentacja inicjatyw karpackich - 100 inicjatyw na stulecie odrodzenia Polski" oraz "Współpraca uczelni państw karpackich".

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098