27.02.2018 Artykuł archiwalny

O prewencji na Radzie Ochrony PracyWiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 lutego 2018 r. Spotkanie prowadził poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady.

Widok na salę obrad


W posiedzeniu uczestniczył także Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Podczas spotkania przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego omówili prowadzone przez te urzędy  działania kontrolne i prewencyjne.

Widok na salę obrad

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków. Za konieczne uznano w nim m.in. realizację projektów badawczych i rozwojowych w tym zakresie oraz promowanie wiedzy i właściwych zachowań dotyczących metod i sposobu przeciwdziałania takim awariom.


 

 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245