01.03.2018 Artykuł archiwalny

Handel w niedzielę – co mówi prawo

We Wrocławiu w dniach 27-28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie „Czas pracy - ograniczenie handlu w niedzielę”. Uczestniczyli w nim Wiesław Łyszczek, główny inspektor  pracy, jego zastępca Dariusz Mińkowski, a także przedstawiciele kierownictwa poszczególnych OIP i koordynatorzy kontroli dotyczących przestrzegania zakazu pracy w handlu w niedzielę. Anna Martuszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego GIP przedstawiła i omówiła interpretacje nowych przepisów uzgodnione z MRPiPS. Ich treść została zamieszczona na stronie internetowej PIP w  zakładce  - Prawo pracy.

Szkolenie dotyczące zakazu handlu w niedzielę

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222