05.03.2018 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielami Ambasady USA

W dniu 2 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy spotkali się w siedzibie urzędu z przedstawicielami Ambasady USA w Warszawie

Spotkanie kierownictwa PIP z delegacją Ambasady USA
 

W trakcie spotkania z reprezentującymi Ambasadę USA Stevenem Bremnerem, drugim sekretarzem w Sekcji Politycznej oraz Katarzyną Dragan, asystentem ds. politycznych przedstawiono inicjatywy zrealizowanie wspólnie z przedstawicielami Straży Granicznej, Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu LA STRADA, czy zaangażowanych resortów w zakresie zwalczania handlu ludźmi i ograniczenia pracy nielegalnej.

Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP omówił działania prowadzone w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie problematyki przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi i pracy przymusowej. Przytoczył również przykłady działań nadzorczo-kontrolnych, podczas których pojawiła się problematyka handlu ludźmi oraz zobrazował trudności napotykane przez polskich inspektorów pracy w trakcie kontroli, a także ograniczenia naszych służb związane z zakresem kompetencji ustawowych.

Na zakończenie wizyty Wiesław Łyszczek udzielił odpowiedzi na pytania przedstawicieli ambasady i wyraził wolę kontynuowania owocnej współpracy.

W spotkaniu udział wzięli: Marta Chodorowska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Iwona Hadacz, asystent głównego inspektora pracy oraz Sławomir Szempliński, starszy specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245