• RSS
  • Wersja tekstowa
07.03.2018 Artykuł archiwalny

O zakazie handlu z dziennikarzami

W Warszawie 6 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy  i Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ ,,Solidarność” wzięli udział w spotkaniu z mediami nt. stosowania przepisów ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta.

wwwIMG2901
 

Wiesław Łyszczek poinformował dziennikarzy o działaniach, jakie inspekcja pracy będzie prowadzić w związku z wprowadzeniem zakazu pracy w handlu w niedzielę. Zgodnie z decyzją głównego inspektora pracy w każdym powiecie na terenie Polski w niedziele objęte zakazem, począwszy od 11 marca, wyznaczony inspektor pracy będzie pełnił dyżur. Na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy zostaną zamieszczone numery telefonów dyżurnych, pod którymi będzie można zgłaszać placówki, które wbrew zakazowi prowadzą handel w niedzielę. Inspektor pracy będzie na bieżąco sprawdzał każdy zgłoszony sygnał.

- Jeżeli zgłoszeń będzie dużo, wówczas w kolejnych dniach będą one weryfikowane. Inspekcja ma bowiem możliwości, by na podstawie dokumentacji pracowników, zeznań świadków, rejestrów kasowych sprawdzić, w jakich dniach sklep prowadził działalność i czy nie naruszano w nim przepisów ustawy o ograniczeniu handlu - powiedział Wiesław Łyszczek.

wwwIMG2872
 

Alfred Bujara zadeklarował, że członkowie jego związku będą aktywnie monitorować przestrzeganie zakazu handlu w niedzielę. Wszystkie ujawnione przez „Solidarność” przypadki będą przekazywane właściwym okręgowym inspektoratom pracy.

W trakcie konferencji Anna Martuszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego GIP odpowiadała na pytania dziennikarzy i udzielała szczegółowych wyjaśnień dotyczących interpretacji poszczególnych przepisów ustawy. Omawiała przypadki, w których przepisy o ograniczeniu handlu nie mają zastosowania. Duże zainteresowanie mediów wzbudzały kwestie dopuszczalności prowadzenia działalności handlowej w przydworcowych galeriach, sklepach zlokalizowanych bezpośrednio przy piekarniach. Część pytań dotyczyła możliwości pracy w sklepie przez jego właściciela i członków jego rodziny. Wątpliwości dotyczyły także m.in. niedzielnej pracy magazynów i sklepów internetowych.

wwwIMG2910
 

Wiesław Łyszczek podkreślał, że każdy przypadek prowadzenia handlu w niedzielę będzie dokładnie zbadany i przeanalizowany. Nie jest bowiem intencją inspekcji bezrefleksyjne nakładanie kar za łamanie zakazu handlu w niedzielę.

wwwIMG2915
 

- Każdy inspektor jest organem wydającym decyzje, które mogą być zgodnie z KPA poddane kontroli. Dlatego inspektor pracy musi być przekonany, że zastosowane środki prawne są adekwatne do zastanej sytuacji w danym sklepie - podkreślił główny inspektor pracy.

Alfred Bujara zapowiedział, że „Solidarność” wykorzysta wszelkie dostępne sposoby i naciski, by przez zmianę przepisów ograniczyć możliwość obchodzenia przepisów.