Na XI Forum Europa – Ukraina

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w XI Forum Europa - Ukraina, które odbyło się 13 i 14 marca 2018 r. w podrzeszowskiej Jasionce. Honorowy patronat nad forum objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Głównym organizatorem imprezy był Instytut Studiów Wschodnich.

wwwIMG20180314122910

W forum uczestniczyło łącznie ponad tysiąc gości z kilkunastu krajów. Zorganizowano ponad 40 paneli dyskusyjnych z udziałem prelegentów z Polski, Ukrainy i państw Unii Europejskiej. W czasie dyskusji poruszano zagadnienia związane z biznesem, gospodarką, integracją europejską i reformami na Ukrainie, polityką międzynarodową oraz ze społeczeństwem.

Jednym z głównych tematów dyskusji w trakcie forum była modernizacja i rozwój potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych tam reform. Odbyło się też kilka sesji plenarnych, na których rozmawiano o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w debacie poświęconej wpływowi imigracji z Ukrainy na europejski rynek pracy. Zwrócił uwagę, że skala napływu pracowników z Ukrainy w ciągu ostatnich lat wzrosła o prawie 150 procent. Według szacunków, 100 tys. Ukraińców pracuje w Polsce bez umowy o pracę. Dlatego PIP, poza rutynową działalnością kontrolną w zakresie legalności zatrudnienia, uruchomiła infolinię, której pracownicy służą Ukraińcom poradami w sprawie naruszeń zasad zatrudnienia.

Uczestniczący w tej samej debacie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że obcokrajowcy, czyli w dużej mierze Ukraińcy znakomicie wypełniają lukę na polskim rynku pracy. „Ci pracownicy są nam potrzebni i z nich w dużej mierze korzystamy” – podsumował. Jak zaznaczył, powstanie związków zawodowych pracowników ukraińskich wskazuje na to, że ich prawa są w Polsce naruszane, ale instytucje państwa podejmują wysiłki, by poprawić ich sytuację.