17.03.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja o bezpiecznym środowisku pracy

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 16 marca 2018 r. odbyła się konferencja „Wybierz bezpieczne środowisko pracy” z udziałem poseł Ewy Kozaneckiej, zastępcy głównego inspektora pracy Andrzeja Kwalińskiego i p.o. okręgowego inspektora  pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego.

wwwIMG3742

Spotkanie było dedykowane społecznym inspektorom pracy, pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładów województwa kujawsko-pomorskiego oraz inspektorom pracy.

wwwIMG3741

W części szkoleniowo-warsztatowej, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z oceną funkcjonowania procedur dotyczących wydawanych pracownikom skierowań na profilaktyczne badania lekarskie. Zagadnienie to przedstawiła dr Ewa Kaczanowska-Burker, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Problematykę podstaw prawnych związanych z obowiązkiem wykonywania przez pracodawców pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz metodyką kontroli inspektora pracy w tym zakresie przybliżył uczestnikom Piotr Wołoszyk, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Natomiast Małgorzata Domagała-Wieloszewska i Andrzej Zwara z OIP w Gdańsku zaprezentowali sposoby przeciwdziałania i zmniejszania oddziaływania na pracujących czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Ponadto prelegenci omówili funkcjonalność wybranych środków ochrony indywidualnej, chroniących między innymi przed hałasem, drganiami, pyłami.

wwwIMG3750
 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222