Młodzież zna swoje prawa w pracy

Już po raz piąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w rywalizacji sprawdzającej ich wiedzę z zakresu prawa pracy. Najlepsi z najlepszych, zwycięzcy etapów regionalnych, spotkali się 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie, by w finałowej rozgrywce konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” wyłonić zwycięzcę.

wwwDSC00198-2

Uczestników rywalizacji oraz ich opiekunów przywitał dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy Zbigniew Kowalczyk. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek pogratulował uczniom zaangażowania w zdobywanie wiedzy, która bez wątpienia zaprocentuje w dorosłym życiu. O tym, jak ważna jest znajomość zasad bezpiecznej pracy, mówiła też podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

wwwDSC00162-2

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również: wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Adam Ogrodnik, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Kamil Kujawa, wicedyrektor Gabinetu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Barbara Owsiak oraz zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski. W imieniu nauczycieli przygotowujących uczniów do rywalizacji głos zabrała Aneta Nartowicz z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, podkreślając wielką pomoc pracowników inspekcji pracy podczas przygotowań do konkursu.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Ma on na celu popularyzację kultury bezpiecznej pracy oraz wiedzy z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia i bhp. Liczba szkół i uczniów uczestniczących w konkursie jest z każdym rokiem coraz większa. W pierwszej edycji w 2013 roku do konkursu przystąpiło 275 szkół, w tym roku rywalizowało już 381 szkół. W konkursie wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów. Po etapie szkolnym do rozgrywek regionalnych zakwalifikowało się po 2 uczniów z każdej szkoły. Po etapie regionalnym 48 najlepszych uczestników, po 3 z każdego województwa, zyskało prawo udziału w finale centralnym. Podczas walki o zwycięstwo każdy uczestnik otrzymał test składający się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności.

wwwDSC00316-2

Zwyciężyła Alicja Maniowszczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Drugie miejsce zajęła Ewelina Kostecka z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, a trzecie miejsce zdobył Kacper Kozłowski z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Prace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Zbigniew Kowalczyk (przewodniczący), dyrektor Departamentu Prawnego Halina Tulwin, wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Michał Tyczyński, kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji Artur Sobota, specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Katarzyna Mietelska oraz sekretarz komisji Anna Borowska-Buda.