25.04.2018 Artykuł archiwalny

Obchody Dnia Pamięci we Wrocławiu

26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Gospodarzem był przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso.

Uczestnicy uroczystości w auli OSPIP we Wrocławiu
 

W spotkaniu, zorganizowanym pod wspólnym patronatem Krajowej i Dolnośląskiej „Solidarności” oraz Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli: arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, wiceminister Stanisław Szwed, zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński, wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak. Ponadto w uroczystości brały udział reprezentacje organizacji związkowych, pracodawców,  społecznej inspekcji pracy, przedstawiciele świata nauki, biznesu, Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i pracownicy służby BHP.

Goście konferencji
 

W wystąpieniach nawiązujacych do tematu konferencji, jakim był „Wpływ dialogu na ochronę pracy” goście dzielili się refleksjami o stanie bezpieczeństwa polskich pracowników.

Abp. Józef Kupny przypomniał o historycznej wspólnocie Kościoła z robotnikami. Jako przedstawiciel episkopatu ds. spraw społecznych deklarował wsparcie Kościoła dla postulatów świata pracy, czego przykładem jest kwestia wolnych od pracy niedziel.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podkreślił rolę „Solidarności” jako prekursora obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i odniósł się z poparciem do rozważanej obecnie propozycji włączenia  problematyki bezpieczeństwa pracy do powszechnej edukacji.

Wiceprzewodniczący Bogdan Kubiak podkreślił zaangażowanie „Solidarności” w proces wdrożenia minimalnej płacy w ramach programu „13 zł … i nie kombinuj”, obecnych działaniach upowszechniających wolne niedziele poprzez walkę z próbami omijania prawa, m.in. przekształcenia dworców w galerie handlowe. Postulował też o poparcie rządu dla przyjmowanych uchwał we wspólnym dialogu pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy dzieląc się raportem z działań podejmowanych przez PIP w ubiegłym roku przedstawił skalę problemów w kwestii zagrożeń bezpieczeństwa pracy - 7 tys. decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu pracy, 10 tys. decyzji o wstrzymaniu eksploatacji niesprawnych lub niezabezpieczonych maszyn i urządzeń, wyeliminowanie zagrożenia dla 77 tys. osób. Dzięki temu ocalono zdrowie, a może i życie wielu osobom.

- W pogoni za zyskiem, pracodawcy nie mogą narażać zdrowia i życia swoich pracowników. 100-lecie inspekcji pracy w Polsce, w które wkraczamy, jest okazją do podsumowania doświadczeń inspektorów, upoważnia do wyciągania wniosków. Potrzebni są nam partnerzy i systemowe podejście do bezpieczeństwa pracy, które jest dobrem bezcennym. O tę współpracę proszę  – podkreślił A. Kwaliński.

Katarzynie Michalak i Zbigniewowi Ładzińskiemu zostały wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznane przez głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka.

Wręczanie odznaczeń


Podczas konferencji wygłoszono referaty wprowadzające do dyskusji panelowej. Prezentowali je przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Barbara Serafinowska, kanclerz Dolnośląskiej Loży BCC Marek Woron oraz dr Łukasz Baka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB. Ekspertami w dyskusji panelowej byli Stanisław Szwed, Tomasz Wójcik i Stefan Kiesz. Dobre praktyki w swoich zakładach pracy omówili przedstawiciele wałbrzyskiej Toyoty: zastępca prezesa Dariusz Mikołajczak i społeczny inspektor pracy Tomasz Podolski oraz prezes wrocławskiego Herbapolu Dorota Santorowska.


fot: Szymon Kaczor
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245